Top Accounting SRL - membrii echipei fac parte din Corpul Expertilor Contabili si al Contabililor Autorizati
OUG 42/2020, publicata in M.O nr 283/04.04.2020, modifica si completeaza OUG 110/2017 privind programul de sustinere a IMM, precum si pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice generat
07 aprilie 2020

Potrivit Ordonantei de urgenta nr. 110/2017 privind Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii, s-a aprobat Programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, care are ca obiectiv acordarea de facilitati de garantare de catre stat pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, de catre institutiile de credit. Programul este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii si consta in acordarea de garantii de stat in favoarea fiecarui beneficiar participant in program pentru una dintre urmatoarele categorii de credite, dupa cum urmeaza (criterii modificate sau introduse de OUG 42/2020):

a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din valoarea finantarii, exclusiv dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maxima cumulata a finantarilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar in cadrul acestei facilitati este de 10.000.000 lei. Valoarea maxima a creditelor/liniilor de credit pentru finantarea capitalului de lucru este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele de investitii este de 10.000.000 lei, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si assimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimata pentru primii 2 ani de activitate.

sau

ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019

sau

iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale, acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

b) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investitii si/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de catre stat, prin Ministerul Finantelor Publice, in procent de maximum 90% acordat unei microintreprinderi sau intreprindere mica, in valoare maxima de 500.000 lei pentru microintreprinderi, respective maximum 1.000.000 lei pentru intreprinderi mici, in limita uneia dintre urmatoarele conditii valabile pentru ambele finantari, care reprezinta valoarea cea mai mare dintre:

i) dublul sumei reprezentand cheltuielile salariale, inclusiv contributiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii si assimilate salariilor, inregistrate la nivelul anului 2019. In cazul intreprinderilor infiintate dupa 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al imprumutului nu poate depasi suma estimate pentru primii 2 ani de activitate.

sau

ii) 25% din cifra de afaceri neta a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuala de venit in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din activitati independente, dupa caz, conform Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019

sau

iii) o valoare care sa rezulte din nevoile sale, acestea pot include atat costuri cu capital de lucru, cat si costurile cu investitii, cu conditia prezentarii unor documente justificative de catre beneficiar, situatie in care cuantumul imprumutului nu poate depasi nevoile de lichiditati de la momentul acordarii pentru urmatoarele 18 luni.

Referitor la subventionarea dobanzii, ramane nemodificat procentul de subventionare de 100%, insa se modifica perioada de subventionare, de la momentul acordarii creditelor /liniilor de credit contractate dupa intrarea in vigoare a OUG 42 si pana la 31 decembrie 2020. Vechea reglementare din OUG 110/2017 prevedea subventionarea dobanzii pana la 31 martie 2021.

Modificari privind conditiile de eligibilitate in cadrul programului. Se impun noi restrictii:

a. beneficiarul nu figureaza cu credite restante, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A,B, C in baza de date a Centralei riscului de credit.

b. nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data de 31.12.2019 si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019

c. prezinta institutiei de credit garantii colaterale

d. depun un document scris prin care se angajeaza sa nu indisponibilizeze personalul existent de la data intrarii in vigoare a OUG 42/2012 pana la 31.12.2020.

Nu sunt eligibile pentru acordarea de garantii in cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii din sectoarele/domeniile:

- activitati de jocuri de noroc si pariuri
- productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili
- productie sau comercializare de tutun , alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope,

Durata maxima a finantarilor este de 72 de luni (vechea reglemntare era de 120 de luni) in cazul creditelor pentru investitii si de 36 de luni in cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 36 de luni, urmand ca, in ultimul an de prelungire, sa fie rambursate in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

In aplicarea prevederilor OUG 110/2017, se aproba Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextul crizei economice fenerate de COVID 19.

Schema de ajutor de stat pentru sustinerea activitatii IMM-urilor in contextual crizei economice generate de pandemia Covid 19

Obiectivul acestei scheme de ajutor il reprezinta sustinerea IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia Covid 19.

Tipuri de ajutoare:

a. ajutor de stat sub forma de garantii pentru imprumuturi (conform prezentarii de mai sus)
b. ajutor de stat sub forma de grant

IMM–urile care au contractat credite/linii de credite garantate conform OUG 110/2017, beneficiaza de un grant in limita cumului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garantiei acordate si a dobanzilor aferente creditelor /liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul in lei a 800.000 euro per intreprindere.

Sunt introduse prevederi special pentru sectorul agriculturii, prelucrarii si comercializarii produselor agricole, pisciculturii si acvaculturii.

Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei, IMM –urile din toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor declarate neeligibile potrivit OUG 110/2017, care indeplinesc cumulative, la data solicitarii, atat criteriile de eligibilitate prevazute in art. 3 din OUG 110/2017, cat si urmatoarele criterii:

- sunt microintreprinderi, intreprinderi mici sau mijlocii care indeplinesc conditiile prevazute la art 2 lit a si art 3 alin 1 din OUG 110/2017
- nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat, sau au fost executate in cazul in care s-au emis astfel de decizii.
- nu au fost solicitate alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile
- nu se aflau in dificultate in sensul art 2 punctul 18 din Regulamentul UE 651/2014, dar care s-au aflat in dificultate ulterior din cauza pandemiei COVID 19
- depun un document scis prin care se angajeazasa nu disponibilizeze personalul existent, pana la 31.12.2020.

Perioada de valabilitate a schemei de ajutor se incheie la data de 31.12.2020, iar perioada in care se poate efectua plata grantului este de pana la 31.03.2021, cu posibilitatea prelungirii.


Alte noutati

16 martie 2021
Codurile IBAN – CONTUL UNIC pentru plata impozitului pe venit, CAS, CASS aferent declaratiei unice.
BUCURESTI Sector 1 RO36TREZ7015504XXXXXXXXX BUCURESTI Sector 2 RO40TREZ7025504XXXXXXXXX BUCURESTI Sector 3 RO44TREZ7035504XXXXXXXXX BUCURESTI Sector 4 RO48TREZ7045504XXXXXXXXX BUCURESTI Sector 5 ...

07 octombrie 2020
Casa de marcat.
OG 28/1999. (1) Operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate ...

10 iulie 2020
Legea 113/2020 modifica pragul la care se poate introducerea cereri de insolventa.
Legea 113/2020 modifica pragul la care se poate introducerea cereri de insolventa. Noua valoare este de 50.000 lei atat pentru creditori, cat si pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate ...

13 mai 2020
Extinderea criterilor pentru obtinera situatiilor de urgenta.
OUG nr. 67/2020. Se extind criteriile pentru obtinerea Certificatului de Situatii de Urgenta ...

17 aprilie 2020
Depunerea situațiilor financiare.
Depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019 se prorogă până la d ...

17 aprilie 2020
Sponsorizare microîntreprinderi.
Microîntreprinderile vor putea sponsoriza și instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice și își vor put ...

09 aprilie 2020
Obtinerea certificatului de situatie de urgenta.
Certificatul pentru situatii de urgenta se obine online. Toate documentele încărcate în platformă vor fi în format pdf (max 12MB) semnate electronic cu certificat digital calificat. Ce ...

09 aprilie 2020
Link descarcare declaratie pe propria raspundere necesara pentru obtinerea certificatului pentru situatii de urgenta.
https://csu.prevenire.gov.ro/docs/Anexa-3-declaratie-pe-propria-raspundere.pdf ...

07 aprilie 2020
Norme pentru amanare la plata a ratelor de credit.
În data de 6 aprilie a.c. a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 285 Hotărârea Guvernului nr. 270/2020 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgen5 ...

07 aprilie 2020
Sprijinul pentru IMM-uri in contextul COVID 19. Creditele bancare garantate de Stat
Restrictiile privind conditiile de eligibilitate in cadrul programului. . beneficiarul nu figureaza cu credite restante, in ultimele 6 luni anterioare datei de 31.12.2019 sau daca inregistreaza res ...

07 aprilie 2020
Legea nr. 19/2020 a fost modificata! Se extinde perioada zilelor libere acordate parintilor.
OUG 41/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant ...

22 iunie 2012
Acte necesare pentru a deveni platitori de TVA prin optiune dupa inceperea activitati - societati nou infintate.
● 2 formulare “010 – Declaratie de inregistrare fiscala / declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica. ● Anexa 2 la cererea ...

08 martie 2012
Program de calcul dobanzi si penalitati.
http://www.apex-team.ro/rom/penalties.htm ...

06 martie 2012
Declaratia 200
Declaraţie privind veniturile realizate din România (OPANAF 52/2012). Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă d ...

06 martie 2012
Declaratia 205
205 Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit (OPANAF 52/2012). Formular Declaraţia se completează şi se depune de că ...

17 februarie 2011
Comision camera de munca.
De la 1 ianuarie angajatorii nu vor mai plăti comisioanele de 0,75% pentru păstrarea carnetelor de muncă la Inspectoratele Teritoriale de Muncă şi de 0,25% pentru păstrar ...

17 februarie 2011
State de salarii.
De la 01.01.2011, statele de salarii vor fi depuse elctronic la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). ...

11 februarie 2011
Salariu mediu pe economie 2011.
Legea 287 / 2010, M.Of. 880 / 28.12.2010 Art. 15 Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 este de 2.022 lei. ...

11 februarie 2011
Cotele de contribuţie de asigurări sociale pe 2011.
Legea 287 / 2010, M. Of. 880 / 28.10.2010 Art. 17 (1)Pentru anul 2011 cotele de contribuţie de asigurări sociale se stabilesc după cum urmează: a)31,3% pentru condiţii norm ...

11 februarie 2011
Cuantumul ajutorului de deces pe 2011.
Legea 287 / 2010, M.Of. 880 / 28.12.2010. Art. 16 Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul: a)asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei; b)unui m ...

11 februarie 2011
Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc pe 2011.
Legea 287 / 2010, M.Of. 880 / 28.12.2010. Art. 19 (1)Cotele de contribuţii datorate de angajatori în funcţie de clasa de risc, potrivit prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurare ...

Curs valutar
Convertor valutar
HOME DESPRE NOI SERVICII SUPORT INFORMATII UTILE LINKURI NOUTATI CONTACT